2. Vědomé otužování

Krátkodobé vystavení se stresu představuje pro tělo přínos. Tělo tak dostává podmět, aby se posílilo. To platí především, pokud tělo danému podmětu vystavováno pravidelně. Otužování je příkladem takové stresové situace, které tělo posiluje v různých ohledech.

Otužování v horské řece – Šumava 2021

Intenzivní otužování, především ponor do ledové vody, vyplaví řadu hormonů (adrenalin, noradrenalin, epinefrin) ale i dopamin. Díky tomu pociťujeme zvýšené soustředění na výkon, máme více energie a méně vnímáme bolest. Otužování má tak blahodárný vliv na psychiku především díky vyplavenému dopaminu, jehož efekt může trvat při intenzivní ponoru do ledové vody i celý den po daném ponoru.

Otužování podporuje imunitní systém, navyšuje počet bílých krvinek v krvi a tak zvyšuje obranyschopnost proti patogenům. Zároveň otužování snižuje míru zánětu v těle, nastoluje do jisté míry rovnováhu imunitního systému a tak dokáže snižovat některé potíže specifických autoimunitních onemocnění.

Otužování představuje intenzivní zátěž, kterou můžeme velice dobře kontrolovat po stránce intenzity a času. Pokud se noříme například do ledového bazénku nebo v zimních měsících do rybníka, či řeky, tak zde obvykle pobýváme jen po dobu, kdy nám otužování přináší své benefity. Pokud cítíme, že další čas by nám přivodil zvyšující se potíže, tak nastává čas na návrat. Při kratších pobytech (přibližně do 5 minut) tělo dokáže relativně rychle nastolit opětovnou rovnováhu.

Otužováním lze za vhodných podmínek i zhubnout. Při ponoru do vody chladnější jak 4°C potřebuje organismus pro udržení tělesné teploty až 400 kcal za minutu. Toto je značná zátěž (Zimni-plavani.info 2019). Za jednu minutu tělo vydá podobné množství energie jako po 60 minutách silné sportovní zátěže. Pro porovnání uvádíme, že energii v rozsahu 450 – 500 kcal za hodinu (1900-2100 kJ/hod.) vyžaduj takové aktivity jako jízda na kole 20 km/hod, sjezdové lyžování, tenis, kanoistika, spinning, chůze do schodů, štípání dříví, závodní tanec, plavání-kraul, basketbal (Bernaciková 2021) . Kromě samotného výdeje ernergie se hubne zajímavou cestou tak, že při otužování dochází ke zvýšené stimulaci hnědé tukové tkáně, která dokáže spalovat bilý tuk tak, že vzniká v těle teplo (WimHofMethod.com 2021).

Pro mnohé má otužování tak i jistý terapeutický efekt. Otužování donutí člověka zaměřit se na své tělo, soustředit se na výkon a odprosit se od problémů, které řeší v pracovním či soukromém životě. V ledové vodě není příliš místo pro přemýšlení, rozmlouvání či kontemplování. Zároveň zkušení otužilci dopředu ví, že po adekvátním pobytu v ledové vodě dojde na příjemný blažený stav, po tom, co vyleze z ledové vody.

Metoda využívá otužování primárně vodou ve sprše nebo v ledové lázni (bazénku s ledem a ledovou vodou). Nejznámější je celotělní ponor do ledu. Metoda WHM (v orig. Wim Hof Method) také využívá cílené otužování periferií těla – otužování rukou a nohou v kyblíku s ledem. Tento postup je zaměřený na to, aby si tělo zvyklo na teplotní šoky v této oblasti a aby došlo k lepšímu snášení chladu v oblasti rukou a nohou.

V rámci metody WHM se ale také doporučuje i otužování se studeným vzduchem. Vzduch oproti vodě pomaleji odvádí teplo z těla. Nicméně i otužování se vzduchem vede ke stejným efektům, jako otužování se vodou. Zajímavou a vizuální atraktivní otužovací výzvu tak představuje výstup v zimních měsících na vrcholky hor. Wim Hof pořádá výstupy ve sporém oblečení na horu Kilimandžáro v Tanzánii. V Čechách se pořádají otužilecké výstupy jen v šortkách v Krkonoších na Sněžku nebo v Jeseníkách na Praděd.

Otužování je tak nejvíc vizuálně a emočně zajímavý prvek WHM. Ostatní pilíře metody WHM jsou ale také důležité a silné samy o sobě.

Zdroje:
Zimni-plavani.info. Základní pokyny pro otužování. 2019. Zdroj: https://zimni-plavani.info/zakladni-pokyny [Cit. 13.09.2021]

Martina Bernaciková. Fyziologie. Masarykova Univerzita 2021. Výdej energie (kapitola e-knihy). Zdroj: https://www.fsps.muni.cz/emuni/data/reader/book-3/07.html [Cit. 13.09.2021]

WimHofMethod.com. Brown fat. 2021. Zdroj: https://www.wimhofmethod.com/brown-fat [Cit. 13.09.2021]